A k t u á l n ě

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ VÝBORU ZE DNE 28. 2. 2022

Vážení členové tenisového klubu, dovolte mi, abych vás jménem celého výboru pozdravil v nové sezóně a popřál vám hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví.

Dne 28. 2. proběhla schůze členů výboru. Přítomni (P. Procházka, R. Trojka, J. Pokorný, R. Orel, D. Dvořák)

Výsledky jednání členů výboru jsou následující:

  1. Členská schůze bude dne 6. 4. 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Lokomotivy Krnov.
  2. Brigády budou probíhat od dubna, samozřejmě dle počasí, na základě dohody se správcem kurtů.  Počet brigádnických hodin je 5. Kdo se nebude moct zapojit, může si hodiny zaplatit.
  3. Správcem kurtů je David Dvořák, kterýžto je přímo zodpovědný za body 2, 6.
  4. Členské příspěvky jsou pro letošní rok zvýšeny na 2 000 Kč.                                                    Udržovací poplatek - 500 Kč, 1 hodina brigády - 200 Kč.                                                            Kurtovné – 1 h: 150 Kč, 1 ½ hodiny: 225 Kč. Vstup pro nové členy - 4 000 Kč.
  5. Důvodem zvýšení všech poplatků včetně členského příspěvku, jsou stále se zvyšující ceny všech komodit a tím zvýšené náklady na provoz areálu (energie, zakoupení antuky, nových židlí a další režijní náklady, které nás letos neminou)
  6. Vstup do hry na kurtech bude možné po odpracování brigád či jejich zaplacení včetně uhrazení členských příspěvků. A to buď hotově správci kurtů, nebo na číslo účtu.
  7. Akce v letošním roce:

Jedno až tři kola Loko Cupu plus turnaje Loko Cup pro hráče nad 50 let

               Turnaj v mixech, Memoriál J. Orla, Turnaj ČD

                Open turnaj dvouhry (v jednání), ATL obě kategorie

  1. Členové výboru byli seznámeni s výsledky jednání mezi TJ LOKO Krnov a MÚ Krnov stran tělocvičny, pozemků….   O recentním vývoji (tak aby se nešířili desinformace tipu „jedna paní povídala“ od lidí jenž nebyli účastni jednání) bude na schůzi členů informovat prezident klubu Petr Procházka.

Vše dobré v nové sezoně, mnoho sportovních a kulturních zážitků přejí členové výboru.

 

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.