Historie klubu

Myšlenka na založení tenisového oddílu vznikla v roce 1988 v kolektivu zaměstnanců ČSD. První ustavující schůze proběhla v polovině dubna 1988 a na této schůzce byl zvolen výbor nově vzniklého oddílu. Také byla dohodnuta první brigáda na vybudování tenisových kurtů. Prvním předsedou tenisového oddílu se stal pan Chmel, po něm se v předsednictví vystřídali M. Pláteník, J. Morbitzer jun., P.Filip a ing. Dalibor Válek.

Tenisové kurty byly budovány na pozemku Lokomotivy Krnov v prostoru bývalého zpustlého kluziště, kde v té době byly provozovány amatérsky dva volejbalové kurty. Pozemek a finanční prostředky na vznik nového tenisového oddílu poskytla mateřská organizace TJ Lokomotiva Krnov. Menší finanční prostředky a poradenskou činnost poskytlo ČSD DEPO.

Původní záměr byl vybudovat dva kurty, ale postupem času byl zabrán celý pozemek zrušením volejbalových kurtů, a tak vznikly kurty čtyři, které se užívají dodnes. Budovalo se amatérsky, jen díky zapálení počátečních členů. Nebyli mezi nimi žádní odborníci na stavbu kurtů, chyběly informace, které byly získávány dotazy na všechny strany. Veškeré práce byly prováděny výhradně bezplatně a s velkým nadšením. Jedinou odměnou bylo oddílové členství.

Slavnostní otevření kurtů proběhlo první srpnový pátek roku 1989 za účasti vedení Lokomotivy Krnov, Městského národního výboru Krnov a dalších hostů. Zde byly předány drobné dary těm členům, kteří měli odpracováno více než 150 hodin.

Počet počátečních členů byl 20 - 25, především mužů. Později se počet členů stabilizoval na 50 členech, včetně několika žen.

Při stavbě kurtů byly k dispozici členům oddílu dva vyřazené železniční vagóny, které sloužily pro převlékání, odkládání věcí a pro úschovu nářadí. Jeden z vagónů, který byl v lepším stavu, se později přebudoval na bufet pro členy. Později bylo postaveno pánské i dámské WC a šatny.

Celý objekt byl zastřešen a nad zadní část buněk byla postavena nádstavba, která slouží jako klubovna.

Ničivá povodeň, která se přehnala Krnovskem 7.7.1997, postihla i tenisový areál. na celé ploše ležela třiceticentimetrová vrstva bahna a jílu. Při prvním odhadu škod se zdálo, že v tom roce již tenisová sezóna skončila, ale úsilím většiny členů se kurty daly během jednoho měsíce do stavu, kdy bylo možno znovu zahájit hraní.

Tenisový oddíl je seskupení tenisových nadšenců s cílem vytvořit podmínky pro aktivní odpočinek. Několikrát ročně jsou pořádány turnaje.

Při příležitosti oslav desátého . výročí založení oddílu byl pořádán červencový turnaj za účasti osobností jako např. majitel pivovru pan Bernát, fotbalista Pavol Dobiáš, reprezentant v házené Jiří Kruliš, Paleček, Jandová a Vančura.